שירים

הו אורפאוס

 
הו אורפאוס
 
אורפאוס
אל תַּפְנֶה פניך לאחור
ראה מֶה עלה לאשת לוט.
אורפאוס
יופיה של אֵוּרִידִיקֶה
יראה רק באור
אל תפנה פניך לאחור.
קח את הנבל
לטף מיתריו
וּצליליו שלח לפניך,
קסם זמרתך יפלס לך דרך
יְיָשֵר הַדּוּרִים.
ראה -
הֵדַס נרדם
גם הסירנות אינן שרות עוד
אל תפנה לאחור.
שקשוק גלגלי רכבות מעבר כתפיךָ
נושׂאים זכרונות של יגון
אל תפנה לאחור.
קרונות חתומי חלונות
עוברים בלי לעצור,
רק הַמַּוֶּת נוסע בהם 
עובד שעות נוספות.
הו אורפאוס
אל תעצור בתחנה
הרכבות נוסעות רק לאחור...
אש גהנום מְעַוֶּרֶת עיניך
סוּמַא - לך קדימה
אֵוּרִידִיקֶה יפה רק באור
אל תפנה לאחור.
הו אורפאוס
נידון אתה
אֵוּרִידִיקֶה על יצועו של הֵדַס עלתה,
לובן שדיה מסנור עיורונך
שׂפתיה אדומות כדם -
אל תִּקְרַב!
לרגליה קֶרְבֶּרוֹס רובץ
חושׂף שיניו
הו אורפאוס
נידון אתה לעד.
 

תגובות