פוסטים

מחוץ לעצמנו

 
הפילוסוף הדני סרן קירקגור אמר: "אילו היה ביכולתו של הפרט לחרוג מעבר לעצמו - הייתה האמת לגביו דבר מלא ושלם. אך היכן היא הנקודה שהוא מחוץ לעצמו."

 

כשכוונתו: בלעמוד מחוץ לעצמו - זה לעמוד מול עצמו.

א-כיצד בעיניכם ניתן להתמודד עם מצב שכזה?

ב-באיזה שלב בחיים או באיזו נקודה רצוי לעשות זאת, אם בכלל?

ג-האם אנו כבני אדם אינדבידואליים בכלל רוצים להיות באותה נקודה?

שלכם,

נורית ליברמן

תגובות