שירים

שמים קודרים...

שמים קודרים אנשים מכים לי על הדלת

מנפצים חלון אל השתיקות שבתוכי

אני נלחם עם הזמן להציב פה רגל

אני נלחם על כבודי מנסה להניף פה דגל

 

לא יכול להפסיק את הכאב

את העוני שהורישו לי הוריי

לא יכול יותר להתאהב

כשחשופים יחפים ילדיי

 

שמים קודרים אנשים מכים לי על הדלת

מנפצים את התקוות החלומות שאיתי

אני נלחם עם הזמן עם החובות להחזיר

אני נלחם ואין בי עוד כוח להילחם עם העיר

 

לא יכול להפסיק את הכאב

את הדמעות שנתנו בעיניי ילדיי

לא יכול יותר לסרב

רוצה לא לנשום לעצום לנצח את עיניי

 

שמים קודרים אנשים הציבו פה שלט

מנפצים את הגבול דורכים על כבודי

אני כבר לא נלחם עם הזמן עם העיר

אני רק כותב את כאביי בשיר...

 

תגובות