שירים

עיניים כוזבות

 
יסוריי האובדים
כמו חוזרים ומפליגים
לנמל בו נחה ספינתי
 
נטוש,
כמו כרטיסי הצגה
ירד המסך
אין חפץ בם
 
פעם
היית כסוהר על לבי
צופה כוונות בריחה
צייד ורדיי
 
היום,
כדוד לפני שאול
מביט באלם עיניים כוזבות
לב מנושל מנכסיו.

תגובות