שירים

ארץ חלב ודבש / אילנה בר-שלום, לפינת התפוח אהובה קליין

ארץ חלב ודבש
האחים מכרו את יוסף לעבדות.
עולה מעמקי בור
לתפוס את שרביט 
ההנהגה במצרים.
בזכות חכמתו ואמונתו
בעצמו ובאל
פותר חלומות,
על כסא הורם
עושה נפלאות.
מתגבר על מכשול הרעב.
'כי כבד הרעב בארץ כנען'
בראשית מז/4

מקץ שבע-עשרה שנה מברך
יעקב את יוסף ובניו,  אפרים ומנשה,
במטרה להחזירם לכנען.
'ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך
אחזת עולם' 
בראשית מח/4 
//////////////////////////////////////
בארץ כנען , ארץ העברים,
ארץ -ישראל,
ארץ זבת חלב ודבש.
יפה וגם פורחת
בירתה ניצחית , ירושלים.(ירושלם)
כל יהודי, שמביע רצון
להשתקע בישראל,
מקבל את הזכות,
לעלות לארץ ולהתאזרח .
 
"כל הזכויות שמורות".

תגובה של אלי משעלי -
האחים מכרו את יוסף לעבדות.
יעקב, יוסף ובניו, סיפור מעורר למחשבה.

תגובות

אילנה בר שלום / ארץ חלב ודבש / אילנה בר-שלום :-) / 10/06/2014 18:57
אילנה בר שלום / ארץ חלב ודבש / אילנה בר-שלום :-) / 10/06/2014 18:57
אילנה בר שלום / :-) / 12/06/2014 14:15
גלי צבי-ויס / ארץ אבות / 10/06/2014 18:31
אילנה בר שלום / ארץ חלב ודבש / אילנה בר-שלום ~love~ / 10/06/2014 18:59
אהובה קליין / אילנה היקרה / 10/06/2014 20:24
אילנה בר שלום / ארץ חלב ודבש / אילנה בר-שלום / 10/06/2014 22:43
אילנה בר שלום / בוקר טוב אהובה, למי הע� / 15/06/2014 10:39
נורית ליברמן / "ביום ההוא כרת ה' את אב� / 10/06/2014 21:40
אילנה בר שלום / ארץ חלב ודבש / אילנה בר-שלום / 10/06/2014 22:45
יום טוב צבי / התנ"ך / 11/06/2014 08:21
אילנה בר שלום / ארץ חלב ודבש / אילנה בר-שלום / 11/06/2014 11:18
אילנה בר שלום / ארץ חלב ודבש / אילנה בר-שלום / 11/06/2014 19:35
אילנה בר שלום / ארץ חלב ודבש / אילנה בר-שלום / 12/06/2014 22:48