שירים

תרשים זרימה


אני אמן. אני יוצר.
מעבד ופורע חומרי גלם.
אין לי עניין במוצרים מוגמרים.
מאבד חומרים ומפרק רעיונות.
מבנים סגורים מנוונים את חושיי.
שואף ידע ונושף שכחה.
תנועה חיונית של יצירה.

תגובות