arik77

שירים
הפרחים שנבלו מהשקרים
arik77 / שירים - 23/05/2008 00:17
55
צפיות
בחדר קר בעיר זרה אבדתי
arik77 / שירים - 30/01/2008 01:15
66
צפיות
סיפורים
רוצה בך לגעת
arik77 / סיפורים - 06/11/2007 02:00
54
צפיות
שירים
סוד
arik77 / שירים - 04/11/2007 01:33
55
צפיות
אל תהי עצובה ילדה
arik77 / שירים - 21/10/2007 00:19
62
צפיות
רגע
arik77 / שירים - 02/10/2007 22:14
66
צפיות
השטן מחייך לי אישה
arik77 / שירים - 26/09/2007 23:07
53
צפיות
בורח עם המילים
arik77 / שירים - 25/09/2007 21:32
63
צפיות
לפעמים חוזר לאותו מקום
arik77 / שירים - 20/09/2007 00:34
57
צפיות
גופה הצר בשדיים הקטנות
arik77 / שירים - 24/01/2007 21:38
58
צפיות
מילים חרוז לובשים
arik77 / שירים - 07/01/2007 23:34
56
צפיות
סיפורים
אושויץ שלך אימא
arik77 / סיפורים - 08/12/2006 01:52
68
צפיות
שירים
הפרה שבמיטתי
arik77 / שירים - 06/12/2006 22:14
49
צפיות
לו ידעתי
arik77 / שירים - 28/11/2006 02:57
49
צפיות
לנשמות בשמיים יש עיניים
arik77 / שירים - 21/11/2006 02:38
53
צפיות