אמיתי רינג

שירים
גמגום ראשון
אמיתי רינג / שירים - 22/03/2006 22:49
36
צפיות
כתב אישום עצמי
אמיתי רינג / שירים - 15/03/2006 20:40
29
צפיות
אין לי ביצה אחרת
אמיתי רינג / שירים - 14/03/2006 21:42
31
צפיות
סיכון מחושב
אמיתי רינג / שירים - 13/03/2006 17:43
32
צפיות
בין המצרים
אמיתי רינג / שירים - 12/03/2006 19:26
37
צפיות
פוסטים
תהיות בעקבות קהלת
אמיתי רינג / פוסטים - 11/03/2006 12:20
132
צפיות
שירים
דיכאון בוקר
אמיתי רינג / שירים - 11/03/2006 09:20
36
צפיות
הרגל נחות
אמיתי רינג / שירים - 10/03/2006 13:55
34
צפיות
מוכשר לא מאושר
אמיתי רינג / שירים - 09/03/2006 18:52
27
צפיות
מלחמת עולם אישית
אמיתי רינג / שירים - 03/03/2006 12:25
30
צפיות