יום טוב צבי ז"ל

שירים
אשליות
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 28/10/2021 12:19
58
צפיות
שאיפות לב
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 26/10/2021 08:09
54
צפיות
מחיר החימה
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 25/10/2021 07:52
54
צפיות
העיקר הבריאות
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 21/10/2021 07:26
61
צפיות
שבים ובגדול
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 20/10/2021 07:25
59
צפיות
יצר החיים
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 19/10/2021 07:22
55
צפיות
בין הקטבים
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 18/10/2021 07:21
69
צפיות
ולאן אתה הולך
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 16/10/2021 07:19
55
צפיות
הקטע שבדיאטה
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 14/10/2021 05:39
69
צפיות
מרעים למרעים
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 12/10/2021 08:01
60
צפיות
שני צדדים למדע
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 11/10/2021 08:01
69
צפיות
הבן יקיר לי?
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 10/10/2021 07:30
68
צפיות
בדיעבד
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 09/10/2021 06:57
69
צפיות
המשכנתא
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 08/10/2021 06:56
65
צפיות
שפה צרופה
יום טוב צבי ז"ל / שירים - 07/10/2021 06:55
68
צפיות