אודי גלבמן

שירים
עלים
אודי גלבמן / שירים - 25/11/2021 07:39
41
צפיות
מכנסײַם
אודי גלבמן / שירים - 23/11/2021 20:29
35
צפיות
אימרי משהו
אודי גלבמן / שירים - 20/11/2021 20:38
44
צפיות
סוג של
אודי גלבמן / שירים - 19/11/2021 16:47
44
צפיות
דמעות של נצחון
אודי גלבמן / שירים - 18/11/2021 11:49
38
צפיות
ריקוד אחרון
אודי גלבמן / שירים - 17/11/2021 00:26
43
צפיות
החיוך שלי פה גם
אודי גלבמן / שירים - 16/11/2021 00:17
43
צפיות
ממה נפשך
אודי גלבמן / שירים - 08/11/2021 22:32
50
צפיות
לתמימות עשה סוף
אודי גלבמן / שירים - 07/11/2021 22:21
49
צפיות
לאלה - לי באבלה
אודי גלבמן / שירים - 06/11/2021 13:00
44
צפיות
סיפורים
אין כל פסול
אודי גלבמן / סיפורים - 04/11/2021 22:27
48
צפיות
שירים
תודה שהייתם
אודי גלבמן / שירים - 02/11/2021 14:17
52
צפיות
היא כתבה לי שירים
אודי גלבמן / שירים - 31/10/2021 08:47
50
צפיות
באין מוזה
אודי גלבמן / שירים - 30/10/2021 05:22
48
צפיות