אודי גלבמן

שירים
מי יכתוב להם שיר
אודי גלבמן / שירים - 04/02/2022 11:42
29
צפיות
ורוד עורה
אודי גלבמן / שירים - 03/02/2022 11:29
25
צפיות
אל תתני לשמש לברוח
אודי גלבמן / שירים - 02/02/2022 10:55
25
צפיות
אין זמן
אודי גלבמן / שירים - 01/02/2022 10:39
29
צפיות
אל תסתירי דבר
אודי גלבמן / שירים - 31/01/2022 10:12
27
צפיות
מסע אחד נשכח
אודי גלבמן / שירים - 30/01/2022 10:08
27
צפיות
אמשיך ואדע
אודי גלבמן / שירים - 29/01/2022 08:39
28
צפיות
נגיד לעצמנו
אודי גלבמן / שירים - 27/01/2022 19:14
30
צפיות
איך זה נוזל הזמן
אודי גלבמן / שירים - 26/01/2022 18:58
28
צפיות
ובערוב היום
אודי גלבמן / שירים - 25/01/2022 16:57
29
צפיות
ליידי צ'טרלי
אודי גלבמן / שירים - 24/01/2022 13:28
29
צפיות
עופר- לפני ואחרי
אודי גלבמן / שירים - 21/01/2022 21:52
25
צפיות
תמונה עם אמא
אודי גלבמן / שירים - 18/01/2022 00:23
29
צפיות
עיסקת טיעון
אודי גלבמן / שירים - 16/01/2022 19:38
26
צפיות
אני מותיר לך
אודי גלבמן / שירים - 15/01/2022 17:01
31
צפיות