שירים

ברכה / אילנה בר-שלום

ברכה
רעננות טוב השעה,
בה נולדה אהבתי.
התמכרתי לה 
ברחשי הטבע.
הנפש מחיה אותה, 
משכן לרגשותי,
בהם בורכתי וחוננתי.
טבע , כמו צילום
מלא הדר.
צליליו  מפרים את
השקט שבי 
באחו רוחשת בתה.

יונה עם עלה זית
מפלסת דרכה.
טוב להיות חופשי,
ומאושר.
לדבר עד תום המסע,
בקסם שנוצר ומתפזר
סביב....

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של בנימין וולמן -
רעננות טוב השעה, בה נולדה אהבתי.
קסם אמת השירה.

תגובות