פוסטים

הטעות הגדולה מתחילה

בס"ד הטעות הגדולה מתחילה הטעות הגדולה מתחילה פשוט מחוסר ההבנה שאנחנו עם שונה אז למה להיות כמו כולם? איזה עם מצחיק קיבלנו את ספר הספרים קיבלנו תורה כולם מקנאים בנו, כולם ואנחנו רוצים להיות כשאר העולם למה? עכשיו באמצע המאמר, הרגע אפשר לשאול אתכם כמה שאלות? שמע ישראל היום אמרתם? על האוכל שהיום אכלתם ברכתם? על האוויר שהיום בחינם קיבלתם..... על החיות על כל ..... ברכתם? לא לשכוח יש בעל הבית לעולם יש בעל הבית ליקום יש יצרן לא לברוח יש יום אחרון יש משפט בשמים ויש מי שפוסק יש מי ששלו הכל יש מי שרק הוא הכל יכול הכל פה זמני, הכל מי שרוצה שיאמין בעל הבית לכולם ממתין מי שטעה יכול לשנות מי שסטה יכול לתקן בעל הבית עוד מחכה בעל הבית כל יהודי רוצה התקופה מאוד קשה יש הרבה סימנים ואותות בהתבוננות במצב אי אפשר לטעות בעל הבית מחכה כבר אמרנו, לנו יש זכות אנו עם שונה אפשר לעשות תשובה אפשר לתקן, כל אחד שמהדרך סטה חברה! יש עולם הבא יש, יש עולם הבא.

תגובות