שירים

חדרים / אילנה בר-שלום

חדרים
סיפורי אהבה
לא מסתימים לעולם,
כל גיל היופי שלו..
מציאות מוסד יום יומית,
בחדר שאינו ביתו,
כלוא בגוף שבגד.
מבקש לשוב אל הילדות, 
בקשתו קורעת לב.
חום גופו נוצר קסמי אהבה
אדיר  ים וארץ, שנויי אווירה.

שם רואה קשיש,
מהלך בחדרים, מריבה בנפשו.
חיים בלי אמנות, 
ככתיבה בלי נושא.
בידו מכתב אחד ואהבה אחת,
מזעזעת אמות ספים.
לא יחזור במהרה
זכרו לא נמחה.
אם ישוב הגורל בגד ללבוש
לא יתלונן, ישלוט בכעסו

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של נסים פרנקו -
סיפורי אהבה לא מסתימים לעולם.
כשרון נכסף לשפע נביעה  בהבעה.

תגובות

אילנה בר שלום / חדרים / אילנה בר-שלום / 25/04/2016 19:54
אילנה בר שלום / חדרים / אילנה בר-שלום / 25/04/2016 19:57
עליזה ארמן זאבי / סיפורי אהבה לעולם אינ� / 25/04/2016 20:03
אילנה בר שלום / חדרים / אילנה בר-שלום / 25/04/2016 20:09
אילנה בר שלום / חדרים / אילנה בר-שלום / 26/04/2016 17:13