שירים

פעם

פעם כתבתי שירה
הייתי מבקעת את חזי לשניים 
ומרססת מתוכו רשפים
את הלב הייתי מניחה בקלות שכזו על השולחן כפי שמניחים קערת סלט פשוטה  
ובמעיים 
הו במעיים הייתי מחטטת בידיים 
שולחת אצבעות מזוהמות לכל עבר 
שולפת מילים אדומות מעומק הרקמות 
ותופרת אותם במחט נפשי החלודה 
המחוררת התהומית המתאדה ואיננה 
לכדי שיר . 

תגובות

אביה / ענת - פעם...כתבת שירה והתיאורים נהדרים הם / 05/05/2016 21:31
גלי צבי-ויס / לרסס רשפים מן החזה / 05/05/2016 21:50
אודי גלבמן / כאלה שירים אני אוהב. פ� / 06/05/2016 18:42
עליזה ארמן זאבי / מבקעת חזי לשניים...שיר� / 07/05/2016 08:32