שירים

הצלחה

האים הכוח בידי.
שאתה כאן לצידי
. האים אני מצליחה?
 בדרך שאני בדרכה.
 
 האים הדרך סלולה בשבילי?
 שאני יודעת שאתה איפה שהוא איתי
. האים אני בדרך הנכונה?
 אני בעקבות האמונה.
 
האים אני מצליחה בדרכי
. שמישהו שם מחכה לי.
 צריך לדעת את ההרגשה.
 לקראת כל המילה הנכונה.

תגובות