שירים

חלומות

האים אנו זוכרים את החלומות?
 האים אנו יודעים מה המשמעות?
 כאשר אנו נזכרים בחלומות.
 אנו רואים את האופטימיות.
 
 איך החלומות מצטיירים בעינינו?
 אולי החלומות מגלים את עתידנו.
 מהן אותן חלומות?
האים הן ממשיכות?
 
 אם נזכור את החלומות
נדע את כל המטרות
 ונדע שיש מסרים מוסתרים
. ושחלומות הם דברים רוחניים.

תגובות