שירים

כשרון / אילנה בר-שלום

כשרון
ביחידה לטיפול בחולי נפש
החליטו על שילוב קהילתי.
לא רוצה להיות מוזר,
נעזר בשפע הומור, שואף
להיות אחר.
לגלות יתרון ולהפתיע.

השתקפות המכחול ,
משרטטת חלום,
עדינות חרושת קמטים,
עיניה כבויות.
נטושה מחפשת קרבה,
אולי ניו-יורק?
מתערער רגש סוער,
להתמכר לחיים טובים,
שאינם נכנעים לגורל האכזר.

למצוא אושר, אישה בשר ודם,
בתחושה חסרת עצבות,
חי בגלות מרצון חופשי.

"על הזכויות שמורות"

תגובות

אילנה בר שלום / כשרון / אילנה בר-שלום / 14/12/2016 14:05
גלי צבי-ויס / תרפיה / 14/12/2016 12:57
אילנה בר שלום / כשרון / אילנה בר-שלום / 14/12/2016 14:07
אילנה בר שלום / כשרון / אילנה בר-שלום / 16/12/2016 11:20