שירים

קפה של מרורים
17\06\20 04:37

קפה של מרורים בטרם יום
לגמתי בשלווה לאיטי
במרפסת העץ נושקת להרים
הבטחתי לך שוב שאבוא
יום שעולה דומה לקודמו
דבר לא משתנה בפסיפס הזמן
האעמוד בדברתי אעזוב יסורי
האתן דרור למשאלה שנותרה בודדה?

ארגתי דמויות שאינם עוד כאן
ברקמת נשמתי הדואבת
ערגתי ללילות שנדם קולם
ורוחי עודה מבקשת
הרגתי בתוכי עוד נים מייבב
ליטפתי נשמתי 
בחיל ורעדה
ניצני היום שעולה ממזרח
שרו איתי תפילה

אביה

תגובות

גלי צבי-ויס / דבר לא משתנה / 20/06/2017 07:33
אביה55 / לגל י / 20/06/2017 08:19
נורית ליברמן / ערגתי ללילות שנדם קולם / 20/06/2017 08:40
אביה55 / לנו רית / 20/06/2017 09:32
אביה55 / ליו ם טו ב / 16/07/2017 08:23
בשן / קפה / 20/06/2017 11:36
אביה55 / לב שן / 16/07/2017 08:24
אביה55 / לרב קה / 16/07/2017 08:24
יצחק אור / דמויות שאינם כאן / 20/06/2017 12:37
אביה55 / ליצ חק / 16/07/2017 08:25
אביה55 / לאיל ה / 16/07/2017 08:25
גליה אזולאי / הימים חוזרים על עצמם ל / 20/06/2017 19:20
אביה55 / לגל יה / 16/07/2017 08:26
שמאי ארמן / אביה יקרה מאוד..!!!עוד י / 20/06/2017 22:21
אביה55 / לשמ א י / 16/07/2017 08:27
אביה55 / לדוי ד / 16/07/2017 08:27
עליזה ארמן זאבי / אביה יקרה !יום רודף יו / 21/06/2017 08:11
אביה55 / לעלי זה / 16/07/2017 08:28
אביה55 / ל לי לי / 16/07/2017 08:29
אביה55 / לאב יה / 16/07/2017 08:29
עידית אורדן / כתיבתך  מרגשת ונפלאה. / 21/06/2017 14:55
אביה55 / לעי דית / 16/07/2017 08:30