שירים

געגועיי...

געגועיי נדדו שינה מתייסרת בעיניי

דמעות הבליחו כפטריות הזיה

מבטים מצטלבים של שקט ושלווה

זה הירוק השליכני למצולות

שמועות על דשדושי רגלים הצטיירו בעיניי

רגעים של גשם שחור המוחק הכל

הזה הטרור בערים או שתיקת הכבשים

כעת הסוד מתגלה לאיטו

הימים היו לפעמים זריחות של כוכב

הלילות אורו הגנוז של ההיכל

ויש האחד שהוא האלוהים

הנותן בנו חיים ומועדים

געגועיי נדדו שינה מייסרת חושיי

דלתות הוגפו הדרך שוב אבדה

לחשי שכנות עירומות נוגן באוזניי

זה הזמן שעצר מלכת

סגדתי לדמותך עת באה השלכת

הגלים השליכוני עירום לרגלייך

אני וגעגועיי.....

תגובות