הודעות והגיגים

ה א ג ו - לגברים ונשים כאחד

לכל חבריי מכריי ושותפיי לעט ב"דרך המילים" היום שמתי את ה "א ג ו " בארון מתחת למגבות. הרכנתי ראשי כדי לבקש סליחה ומחילה וכפרה, מכל מי שגרמתי לו עוגמת-נפש, צער, חרדה, ניאצתי בו החרמתי אותו, או לא התייחסתי אליו בכבוד הראוי לו, ואף דברתי עמו בתוך לבי ולא הייתי ישר עמו. מבקש מעמקי מוחי ולבי, סליחה מחילה וכפרה ממנו וכה יעזור לי הבורא ללכת בדרך הישר ולהיות טוב-לב ביושר ולרצות את בוראי. א מ ן סלה!!

תגובות