שירים

הלב

הקמה בי צמחה ולבלבה 

כמו חמדה ניצתת ברקיעי חיי. 

אהבה בכחול היא לפעמים 

געגוע למרחב,

לאמירה של חיבה.

משוטט בעורקי ליבי 

במיומנות,לומד לשוחח,

ואוהב כמו אבטיח מתוק.

 

תגובות

אודי גלבמן / במה זכה האבטיח דוקא? ה / 28/05/2021 06:15
שמואל כהן / הלב עורג לאהבה / 28/05/2021 06:40
אורנה / וזה טיבו / 28/05/2021 07:47
גלי צבי-ויס / טעמים וצבעים / 28/05/2021 08:33
יום טוב צבי / לבך / 28/05/2021 08:52
רבקה ירון / *** / 28/05/2021 13:50
אדם אמיר-לב / אבטיח מתוק / 28/05/2021 21:11