שירים

שקט

שקט

יש בי שקט של מעלה
ושקט של מטה 
ורקיע מפריד בם כהיו 
מים זכים מתהום רבה

והיו נובעים ממעמקים 
רסיסי דממה חרוטים 
הצורבים נפש בנפש
להחיות את ידי העוסקות
במלאכת הקודש

תגובות