שירים

עד אחרון ימי

אתה לי קרן אור

אתה לי בבת עיני

שביל דרך ערפילי

אתה לי תוגת נפשי

הפכה אהבתנו לקמט

בעורי

ואתה חרצת

גורלי

עד קץ לילותי

עד אחרון ימי

 

 

תגובות

דני זכריה / חרצת גורלי / 08/06/2021 13:25
גלי צבי-ויס / והפכה / 08/06/2021 15:27
רבקה ירון / *** / 08/06/2021 15:53
שמואל כהן / לעולמי עד / 08/06/2021 17:04
אודי גלבמן / המלאך הנלווה אל הלב  / 08/06/2021 17:53
יום טוב צבי / חריצים / 09/06/2021 06:33
יצחק אור / אתה / 09/06/2021 07:59
נורית ליברמן / אהבתנו קמט בעורי / 09/06/2021 08:40
אורנה / הו ילדונת / 09/06/2021 08:53