שירים

בזמן שחיכיתי לשמש

בזמן שחיכיתי לשמש

 

בזמן שחיכיתי לשמש
נפל דבר בקרבי
כמשקולת מופעלת 
על ידי אסימון 
המתחילה מנגנון הרס עצמי 
של אותיות שנרשמו בקפידה
בקידוש לבנה
וכמו מאלץ אותן להתבדר 
ולהתקבץ מחדש 
בשירה ארס פואטית

 

בזמן שחיכיתי לשמש
רציתי לכתוב על דיוק זריחה
על הפאטליות בידיעה
שבו יבוא האור
ויזרח על עולם

אך לשוא

תגובות