שירים

רגע אפור

רגע אפור

לא חוזרים אל אותו נהר פעמים
כאבן חן , גם אני מתלטש מכתיבה לכתיבה
מילים חורצות בי תלמים לעת ערב 
אשר בזמן צפרירים יתכסו בעלווה

 

ואם אותיות מוצאות אחיזה
ברגע אפור ,על גבול ,בין ערביים
אתפוס בינות השמשות 
הרף בו עולמי השתנה

תגובות