שירים

תמצית גוף

תמצית גוף 

 

יש כאב רפאים
תמצית גוף 
שנגדעה באיבה
אשר לא תמש מבשר

יש חוסר שגם משקלו של זמן
לא ישטח
והוא יוותר ,כצלקת של מים 
באדמת העור הכמוש
נוכח , נרצע 
כבדל עור 
בקצה אזן שומעת
רחש עבר זועק

תגובות