שירים

שבחו של הקסם

שבחו של הקסם

 

התאוותי לדבר בשבחו של הקסם
אשר בו הגיתי יומי ולילי
ברגע שנולד מעצמו בהרף.

 

מה אברך בו שלא נאמר,
מה אמולל על גבורת אצבעות, 
איך אתמלל את עמימות המחשבת, 
את כאב העומק החפור בתוכי ,
להיות שיר או לחדול.

תגובות