שירים

שירה מתנגנבת

שירה מתגנבת

 

עיתים שירה מתגנבת אלי
כליסטים בלילה 
כרוצח שקט עטוי מסכה 
לפרוץ את דלתות היכלי 
בנשיקה,

בדממה, בצעדים קלים
מקיפה את גופי כהייתי
ישן בהקיץ, הלום חלומות

 

אך לעיתים מגיעה בתרועה
בפריצת שערים ישר אל הבטן
העיניים מזדגגות
השיערות סומרות 
הגב מתקשת כחתול מאוים
עד שהלב מתרעם ככה סתם
לדפוק במהירות את מקצב העולם

 

אם בלאט ואם בשאון 
אחרי הקטרזיס 
לוכד ניצוצות באבק הדימיון

תגובות