שירים

מה יש באהבה

  1. מה יש באהבה

 

מה יש באהבה
שהיא מפכה את הנפש?
האם ניתן כמשה בנבו
לראותה אך לא לבוא בשעריה?

מה אדבר גבוהה בשבחה
שלא כבר נכתב ברבבות?

אולי שלכל אדם יש זכרון מדויק
של הרגע שבו חייו השתנו

תגובות