שירים

אדווה

אדווה

 

היהפוך רקיע אורו 
ושמש חברבורותיו?
התפרצות סולארית 
תהה אדוות עננים.

תגובות