שירים

שאריות חלום

שאריות חלום

 

ולא ידעתי כי באו אל קרבי 
המלוח והמתוק
שאריות חלום 
שהתפוגג באור צפרירים
רסיסי אדוותי נותרו
זיכרון עמום 
מוכמן מאחורי 
שפתים בוערות
עת נפרם השחר
מלילותיי בתשוקה

תגובות