שירים

פריזמה

פריזמה


לא ניתן להשקיט 
את הנפש
כאבן חן תרטוט 
כפריזמה שוברת
ומאחה

תגובות