שירים

פרידה מהשיר

פרידה מהשיר

 

שמחכה להפחה

בכיווץ שפתיים

בשרבוב לשון

בהיפוך עין שלישית

שקעקעתי על מצחי בחיפזון

תגובות