שירים

אנדרומידה

אנדרומידה

 

אין נביא בעירי

אולי רק במחברתי,

סופגת

גם דמעותיי


 

ואני,

נטוע על סלע

קשור בעבותות,

כאנדרומדה

שיריי אמת חיה

של אותיות כבולות

תגובות