שירים

ליבך

צמודה לליבך

עטור האתגרים,

שומעת דופק חייך

בועט בי ונושם.

ימים נושאי בשורה

ותפילה באים לקראתי

רכים ומפוייסים,

נוגעים במהות החיים.

לוטפת חייך

באהבת אין קץ

ומתפללת לרפואתך.

תגובות

אודי גלבמן / החלמה מלאה בריאות ואו / 03/07/2022 16:43
שמואל כהן / את מתפללת ומצפה שהוא יחלים / 03/07/2022 17:02
נורית ליברמן / מתפללת לרפואתך. / 03/07/2022 19:40
גלי צבי-ויס / מתפללת לרפואתך / 04/07/2022 06:32