שירים

אהבתיך

אהבתיך כעונות השנה

מתגוונות בצבעיהן, בחומן

וברוחב שקיעותיהן.

כים הפורס גליו

למרחבים קורא תיגר

על אדם וטבע.

אהבה צנועה וגדולה

באפיקיה , נלפתת

על שערים נעולים,

פותחת דלתות וחלונות בכוחותיה

להבריא נפש נזקקת.

תגובות

אודי גלבמן / המון עוצמות שקשה לעמו� / 07/07/2022 18:21
גלי צבי-ויס / אהבה צנועה וגדולה / 08/07/2022 06:34
שמואל כהן / לְאַהֲבָה גְּוָנִים רַבִּים וְיָפִים / 08/07/2022 07:47
רבקה ירון / *** / 08/07/2022 13:06