שירים

שירולי

מילים מזמרות בי שיר

ליום שכולו אור, נוטף

מילים טובות ומאירות.

כמו התום הניבט 

מנכדתי שוזרת לי

פנינים של נחת ליום קייצי.

מתוך עיניה הזורחות למדה

קסמו של עולם ומשובותיו.

תגובות

שמואל כהן / הנכדים תמיד הם הפנינים / 27/07/2022 04:29
גלי צבי-ויס / פנינים של נחת / 27/07/2022 07:21
נורית ליברמן / פנינים של נחת ליום קייצי. / 27/07/2022 08:42
דני זכריה / פנינים של נחת / 27/07/2022 11:28
אודי גלבמן / אין כמו נכדים לזרות או / 27/07/2022 21:18
אדם אמיר-לב / זמר שיר / 28/07/2022 06:59