הודעות והגיגים

יסוד האושר-ציטוט

יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל,

אהבת היושר בחיים,

אהבת היופי ברגש,

אהבת הטוב במעשה.

----------------------

ציטוט

א.י. הכהן קוק-אורות הקודש

תגובות

דני זכריה / אהבת הטוב במעשה / 27/07/2022 20:34
גלי צבי-ויס / שילוב אופטימלי / 27/07/2022 20:39
מרים מעטו / גלי אהובהלי❤️❤️💜💜 / 28/07/2022 22:35
שמואל כהן / ציטוטים נכונים ויפים / 28/07/2022 03:25
אדם אמיר-לב / אהבת הטוב / 28/07/2022 07:05