הודעות והגיגים

בקשה למוצאי שבת

אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב

שמור והצל את עמך ישראל אהוביך מכל רע,

בתהלתך, כאשר שבת קודש האהוב עובר,

השבוע, החודש והשנה יבוא לנו לאמונה שלימה,

לאמונת חכמים, לאהבת חברים, לדביקת הבורא ברוך הוא, להאמין בשלוש עשרה עקרים שלך.

ובגאולה קרובה במהרה בימינו. ובתחית המתים.

ובנבואת משה רבינו עליו השלום.

רבונו של עולם, אתה הנך הנותן ליעף כח.

תן גם לבני היהודים אהוביך כח להודות לך

ורק לך לעבוד, ולא לאחר חלילה, אשר השבוע

החודש והשנה, יבוא לנו לבריאות ולמזל טוב ולברכה ולהצלחה ולחסד, ולבני, חיי אריכי ומזוני רויחי וסיעתא דשמיא לנו ולכל ישראל ונאמר

אמן

שבוע טוב ומבורך

תגובות