שירים

שמחת בית אבי

חגים בי פועמים

בעוז מפכים שמחה

צרופה במסורת.

שמחת בית אבי

עולה על שולחן החג

כל שנה, וזכרו מאיר

יומי בנגוהות אהבה.

על כל השמחה טרחה

אימי בתבשיליה,

ואני כולי געגוע.

תגובות

אודי גלבמן / מזכרת געגוע יפה מאד, א / 14/09/2022 06:59
גלי צבי-ויס / געגוע / 14/09/2022 07:15
שמואל כהן / שיר געגועים / 14/09/2022 09:15
נורית ליברמן / ואני כולי געגוע. / 14/09/2022 21:31
עליזה ארמן זאבי / שמחת בית אבי ... / 15/09/2022 14:26