הודעות והגיגים

שלושה הגיגים ממני

צריך להיות חד עין

כדי לראות את מגרעותיו

או את מעלותיו של האחר

ומה אם האדם הוא צר עין?

--------------------------

האהבה היא כמו סם

צריך לקחת אותה במינון

הנכון

-------------------------

אם האהבה היאעיוורת

מה הטעם להתאהב....

-----------------------------

שבוע טוב

תגובות

שמואל כהן / צרות עין ואהבה / 30/10/2022 03:39
גלי צבי-ויס / אדם צר עין / 30/10/2022 07:33
דני זכריה / מה הטעם להתאהב.... / 30/10/2022 09:22