שירים

שירת בר

שירת בר

מלאו אסמי שירת בר 
אשר צמחה בשלף
מעבר לגדר

 

תזזיתית ,קשה בקצותיה
אך לבה רך, 
כשושן וגבעוליו כדוקרנים

 

אחפוץ למלא ממגורותיי בה 
לעלות על נס השיבולים 
לא תהא בי אלומה ונסתרת 
אקצור ברון את המילים

תגובות