שירים

ארובות השפתיים

פריקת עול מגופי
פרפה ושזרה 
אדמת טרשים 
אל דש חולצתי 

ככתם דיו שנספג.

 

כאשר נפתחו ארובות שפתיי
וגשם מילים החל מזרזף 
נפקחו חרכי עיניי
וזמר שירים החל ללבלב.

 

ידעתי לרצף רגע
הבורח ממני באור מתפרץ
זה מכבר הייתה
לחלוחית בזווית עפעפיי
ועתה מליחות הפכה לרועץ.

 

טעם ברור ומוכר
היה לי כגשר של מלח
להשראה מתחמקת.

תגובות

גלי צבי-ויס / השראה חמקמקה / 18/03/2023 07:07