שירים

מכרה פחם

מכרה פחם

 

הקנריות דוממות
כאשר אני מעכיר 
את הנצח.

 

בפרץ שירה
אפיק יהלומים. 

תגובות