שירים

מי נטל

מי נטל

 

שיר נע בי
ערום ועריה 
ליטרת בשר נא 
בשיפולי בטן 
כמי נטל 
לאזן את תוכי.

 

בבואי לקרוע שחר
יינטה גופי כמטוטלת
שאבדה כיוונה,

 

אך עם שקיעת מילים
מעבר לאופק
אשוב אל מקום 
בו הבקע מחלים. 

תגובות

גלי צבי-ויס / הבהק מחלים / 30/05/2023 06:32