שירים

היא תגיע

באיזה שהוא יום
היא תגיע
אולי קצת באיחור
היא תבוא
קצת נרגשת
קצת מהרהרת
היא תבוא
באיזה שהוא יום
היא תגיע
קצת באיחור
ובהסוס
היא תתנצל
על העיכוב
באיזה שהוא יום
היא תגיע
האהבה

תגובות