שירים

ונדמה

הבוקר הגיע
ונדמה
שהגיע גם
סופו של
כאב
 
הבוקר הגיע
ונדמה
שאין כל
רגש בלב.
 
הבוקר...
ונדמה
שאהבה,
אם היא
קימת
פניה-
למלחמה
 
 
 
 
 
 
 
 

תגובות