שירים

שן ילד

שן ילד שן
אל תפחד
אבא
שומר עליך
מכל חשש.
 
קורא לך סיפור
על ילדה
וזאב רעב
שרוצה...
אתה יודע מה,
אך בסוף
יהיה טוב
אל תדאג
אבא כאן.
 
שן ילד שן
 
אבא
לא יעזוב
את ילדו
שנרדם
 
כשתישן
נשיקה ישק
על לחיך
האדומה והרכה
וכשתפקח
את עיניך
תראה את
אביך לידך.
 
שן ילד שן
שן ילד שן

תגובות