שירים

סחבה מקנחת

פניי-מנהיגיי כסחבה

מקנחת רצפות.

צד-אל-צד. אדישה לתחושה

בארשת רטובה.

 

עמי זה שבדלי

במים דלוחים. שותקים.

בהינף סחבות חודרות

לאגירת מים. להרטיב.

 

שוב קינוח ושוב דלי

כדרכיי מנהיג-זר.

רק המרצפות מחרישות.

תגובות